Арифметика

Відношення та пропорції

Детальніше

Дії над звичайними дробами

Детальніше

Подільність чисел

Приклад 1 Число 72 є найменшим спільним кратним чисел n та 8. Яких значень може набувати число n?  ♦ Оскільки число 72 є найменшим спільним кратним двох чисел, то це означає, що число 72 є найменшим з чисел, яке ділиться на числа n та 8 без остачі. Тому число n може набувати значень: 72, 36 та 9. ♦ ...

Детальніше

Числовий промінь

Приклад 1 Накресліть координатний промінь з початком О та одиничним відрізком завдовжки 4 клітинки. Позначте на цьому промені точку М(5) і таку точку К, щоб довжина відрізка ОК становила  довжини відрізка ОМ. Запишіть координату точки К. ♦ Відрізок ОМ становить 4 · 5 = 20 клітинок. Оскільки ОК становить  відрізка ОМ, то ОК = 15 клітинок.  Тоді, ...

Детальніше

Діаграми

Приклад 1 Побудуйте кругову діаграму засадженості поля різними культурами, якщо відомо, що 27% поля засадили картоплею, 32% – цукровим буряком, 15% – кукурудзою, 12% – соняшником, решту – гарбузами. ♦ Обчислимо спочатку яку площу поля відвели під гарбузи: 100% – 27% – 32% -15% -12% = 16%. Побудуємо кругову діаграму: ♦ Приклад 2 Побудуйте стовпчасту ...

Детальніше

Масштаб

Приклад 1 Визначити відстань між Одесою та Полтавою за поданою картою:  ♦ Виміряємо відстань на карті лінійкою. Вона становить 6,5 см.  Масштаб карти 1 : 5 000 000.  Тому 6,5 · 50 = 325 (км). ♦ Приклад 2 Знайти масштаб карти, якщо відстань на місцевості 540 км відповідає відрізку 4,5 см на карті. ♦ Зведемо задані величини ...

Детальніше

Відсотки

Приклад 1 Вкладник поклав до банку 1000 грн. За перший рік йому було нараховано певний відсоток річних, а на наступний рік банківський відсоток збільшили на 2%. В кінці другого року на його рахунку було 1188 грн. Скільки відсотків річних було нараховано за другий рік? ♦ Початкова сума вкладу А0 = 1000 грн. Нехай за перший ...

Детальніше

Порівняння та округлення

Приклад 1 Округлити числа: а) до розряду сотень: 1684,  87489, 731; б) до розряду десятків: 48671, 98, 1316. ♦ а) Округлимо числа за правилом округлення натуральних чисел. В числі 1684 перша з цифр, які треба замінити нулем, 8, тому попередню цифру (6) збільшуємо на 1. Отримаємо:  1684 ≈ 1700. В числі 87459 перша з цифр, які ...

Детальніше

Десяткові дроби

Приклад 1 Записати подані звичайні дроби у вигляді десяткових, а десяткові у вигляді звичайних: а) ; б) 1,75; 68,152; 96,0005. ♦ а) За правилом запису десяткових дробів потрібно записати спочатку цілу частину від ділення чисельника на знаменник, в дробову частину записати стільки знаків, скільки нулів у знаменнику. Тобто:  . б) За правилом перетворення десяткових дробів у ...

Детальніше

Звичайні дроби

Детальніше