Категорії «Chyslovi_harakterystyky_vyp_velychyn»

Задача 4 (Щільність розподілу)

За статистичними данимим річний дохід наелення міста N має нормальний розподіл із середнім значенням 3 тис. грн. та середнім квадратичним відхиленням 1 тис. грн. Записати щільність розподілу річного доходу населення. Знайти ймовірність того, що навмання вибраний житель міста має дохід:

Задача 1 (Про середній виграш у лотереї)

Проводиться розіграш 1000 білетів лотереї, серед яких 100 білетів дають виграш 1 грн., 10 білетів – 10 грн., 1 білет – 100 грн. Який виграш у середньому припадає на один білет, вартість якого 1 грн.?