Категорії «Dyferencialy_vyschyh_poiadkiv»

Задача 3 (Фізична задача)

Швидкість прямолінійного руху тіла пропорційна квадратному кореню з пройденого шляху s. Довести, що тіло рухається під дією сталої сили. ♦ За умовою маємо . Оскільки  (механічний зміст другої похідної), то

Задача 2 (Друга похідна параметрично заданої функції)

Знайти похідну другого порядку від функції заданої параметрично:  ♦ Похідну другого порядку від параметрично заданої функції будемо обчислювати за формулою . Знайдемо всі похідні, що входять до складу формули.