Категорії «Granycia_funkcii»

Задача (Існування границі)

Перевірити чи має функція  границю в точці (0; 0). ♦ Нехай точка (х; у) наближається до точки (0; 0) уздовж прямої у = k x. Якщо k ≠ -1, то  . Помічаємо, що в досить малому околі точки (0; 0) є точки, в яких значення функції дорівнює нулю (при k=1), і точки, в яких значення функції дорівнює одиниці (при k=0). Отже, …

Задача (Обчислення наближеного значення функції)

Обчислити наближене значення функції  в точці  . ♦ Для x, близьких до xo, за значення функції в точці можна прийняти число с, яке є границею даної функції в точці. Тобто: . Тому потрібно обчислити