Категорії «Koordynatnyy_prostir»

Задача (Внутрішній кут трикутника, довжина висоти, площа трикутника у координатній формі)

Задано трикутник АВС координатами його вершин А (10; -4; 6), В (-6; 2; 16), С (-2; -10; 10). Знайти внутрішній кут трикутника при вершині А, довжину висоти СН та обчислити його площу.