Категорії «Neperervnist_funkc»

Задача 5 (Значення функції на відрізку)

Чи набуває функція f (x) = 2x 3 – 5x + 7 значень 0, 100, 500  на відрізку [-3;5]? ♦ Задана функція є неперервною на множині всіх дійсних чисел, а отже і на відрізку [-3;5]. На кінцях цього відрізка функція набуває значень f (-3) = – 32, f (5) = 232. Значення функції 0 та 100 лежать в межах між числами -32 та 232. …