Категорії «Vypadkovi_velych_Ih rozpodily»

Задача 5 (Скласти закони розподілу суми, різниці та добутку випадкових величин)

Задано незалежні випадкові величини X i Y з відповідними законами розподілу ймовірностей (-1; 1/2), (1; 1/2) і (-2; 1/2), (2; 1/2). Скласти закони розподілу ймовірностей випадкових величин X + Y, X – Y, XY. 

Задача 4 (Скласти закон розподілу)

У прибиральниці є зв’язка з чотирьох ключів, серед яких лише один відчиняє двері офісу. У темряві вона намагається потрапити до офісу. Скласти закон розподілу числа спроб при відчиненні дверей, якщо прибиральниця:

Задача 2 (Розподіл дискретної випадкової величини)

Задано закон розподілу дискретної випадкової величини Х:  де рk = P (X = xk), k = 1, 2, 3, 4, 5. Обчислити ймовірність того, що випадкова величина Х набуває значень: а) не більших за 1; б) від 1 до 2. Записати функцію розподілу F(x) для даної випадкової величини та побудувати її графік.