Категорії «Vypadkovyy_eksperyment»

Задача 5 (Добуток подій)

Експеримент полягає в однократному підкиданні грального кубика. Подія А = {1, 3, 5} полягає у випаданні на кубику непарного числа, подія B = {2, 4, 6} полягає у випаданні на кубику парного числа. Знайти добуток подій А та В.

Задача 2 (Задача про постріли)

Стрілець виконує три постріли по мішені. Нехай подія Аі , і = 1, 2, 3, полягає в тому, що стрілець влучає в мішень при і – ому пострілі. Записати у вигляді суми, різниці та добутку подій Аі  такі події: В – три влучення, С – один промах, D – принаймні один промах, F – не більше …