Інтеграл

  Задача

  Обчислити об'єм тіла, утвореного обертанням навколо осі абсцис фігури, обмеженої лініями у = 1 - х2  і у = 0.

  Читати

  Задача

  Визначити площу фігури, обмеженої лініями у = 3 + 2х - х2, у = 0, х + у - 5 = 0.

  Читати

  Задача

  Обчислити визначені інтеграли:

  Читати

  Задача

  Обчислити невизначені інтеграли:

  Читати