Комбінаторика. Елементи теорії ймовірностей. Математична статистика

Вступ до статистики

Приклад Дано вибірку:  1; 2; 8; 4; 2; 3; 5; 4; 2; 3. Знайти моду і медіану. ♦ Впорядкуємо вибірку, тобто розмістимо її числові дані в порядку зростання: 1; 2; 2; 2; 3; 3; 4; 4; 5; 8. Мода – це число, яке у вибірці зустрічається найчастіше. Таким числом є 2, тобто Мо = 2. ...

Детальніше

Початки теорії ймовірностей

Приклад У класі навчається 24 учні, 18 з них відвідують театральний гурток. Яка ймовірність того, що навмання обраний учень виявиться членом театрального гуртка?  ♦ Подія А полягає в тому, що навмання вибраний учень буде членом театрального гуртка. Всього можливих способів – 24, а сприятливих для виконання події А – 18. Тобто m = 15, n ...

Детальніше

Елементи комбінаторики

Детальніше