Початки теорії ймовірностей

  Задача

  Є два рибники, у кожному з яких плавають по 100 мальків. У першому рибнику перебувають 60 коропів, а в другому - 50 коропів. З кожного рибника виловлюють по одному мальку. З'ясуйте ймовірність того, що кожен з виловлених мальків не короп.

  Читати

  Задача

  На заводі з кожних 1000 виготовлених деталей 100 нестандартні. З'ясуйте ймовірність того, що з навмання взятих 6 деталей 2 деталі будуть нестандартними.

  Читати

  Задача

  На регіональній конференції присутні 21 делегат: 5 - із Сум, 4 - з Харкова, решта - з Полтави. Потрібно обрати голову конференції. Яка ймовірність того, що оберуть:

  а) сумчанина;

  б) не полтавчанина?

  Читати

  Задача

  На екзамені з математики припонують виконати 21 завдання. Учень вивчив тільки 19. Білет складається з трьох завдань. Яка ймовірність того, що учень складе іспит на 12 балів?

  Читати

  Задача

  Підкидають два гральних кубика. Яка ймовірність того, що на одному з них випаде шість очок, якщо на обох кубиках випали однакові грані.

  Читати

  Задача

  Виконується три незалежні постріли по мішені. Ймовірність влучення в мішень при першому, другому, третьому пострілах відповідно дорівнюють 0,3; 0,9; 0,8. Знайти ймовірність того, що буде хоча б одне влучення в мішень.

  Читати

  Задача

  На дев'ятьох однакових картках написані різні цифри від 1 до 9. Знайти ймовірність того, що навмання утворене за допомогою цих карток двозначне число - парне.

  Читати

  Задача

  Підкидають одночасно два гральних кубики. Знайти ймовірність події: "Сума очок, що випала на кубиках, дорівнює 8"

  Читати

  Задача

  Знайти ймовірність того, що при 15-ти кратному підкиданні грального кубика чотири очка випаде рівно 6 разів.

  Читати

  Задача

  Два лучники стріляють по мішені незалежно один від одного. Ймовірність попадання в ціль першим лучником 0,6, а другим - 0,9. Яка ймовірність того, що хоча б один лучник пападе в мішень?

  Читати

  Задача

  У корзині лежить 11 яблук та 7 груш. Навмання один за одним витягують два фрукти, причому витягнутий фрукт до корзини не повертають. Яка ймовірність того, що з корзини витягнуть одне яблуко та одну грушу?

  Читати

  Задача .

  В колективі артистів 14 учасників. З них 8 співаків та 6 танцівників. Навмання обирають 4 учасників. Яка ймовірність того, що серед них буде 2 співаки та 2 танцівники?

  Читати

  Задача

  У класі навчається 24 учні, 18 з них відвідують театральний гурток. Яка ймовірність того, що навмання обраний учень виявиться членом театрального гуртка? 

  Читати