Лінійне рівняння з однією змінною

Приклад

Розв’язати рівняння:

а)  7x-4=8+5x ;

б)   2(3x-5)+5(2x-3)=7x+15 ;

в) \frac{x-4}{8}-\frac{9-x}{16}=\frac{x+2}{4}-5 .

♦ а)  7x-4=8+5x

Перенесемо невідоме в ліву частину рівняння, а відоме в праву, змінюючи при цьому знаки на протилежні: 

 7x-5x=8+4 ;

 2x=12 ;

 x=6 .

Відповідь: x=6

б)   2(3x-5)+5(2x-3)=7x+15

Розкриємо дужки та зведемо подібні доданки: 

 2(3x-5)+5(2x-3)=7x+15 ;

 6x-10+10x-15=7x+15 ;

 16x-25=7x+15

Перенесемо невідоме в ліву частину рівняння, а відоме в праву, змінюючи знаки на протилежні: 

 9x=40 ;

x=\frac{40}{9}  .

Відповідь:  x=4\frac{4}{9} .

в)  \frac{x-4}{8}-\frac{9-x}{16}=\frac{x+2}{4}-5

Домножимо обидві частини рівняння на 16: 

 \frac{x-4}{8}-\frac{9-x}{16}=\frac{x+2}{4}-5\; /\cdot 16 ;

 2(x-4)-(9-x)=4(x+2)-80

Розкриємо дужки та зведемо подібні доданки: 

 2x-8-9+x=4x+8-80 ;

3x-17=4x-72  ;

Перенесемо невідоме в ліву частину, а відоме в праву, змінюючи знаки на протилежні: 

 3x-4x=-72+17 ;

 -x=-55 ;

x=55  .

Відповідь: х = 55. ♦