Похідні та диференціали вищих порядків

Приклад

Знайти похідні другого порядку наступних функцій:

а)  y=5x^{4}+3x^{3}-2x^{2}-x+6;

б) y=lnx ;

в) y=sinx^{2} .

♦ a)  y'=20x^{3}+9x^{2}-4x-1,

y''=60x^{2}+18x-4 ;

б) y'=\frac{1}{x} ,

y''=(x^{-1})'=-1\cdot x^{-2}=-\frac{1}{x^{2}} ;

в) y'=2sinx\cdot cosx=sin 2x,

y''=2cos2x .♦

Приклад

Знайти похідну другого порядку від функції  y=e^{ctg^{2}x}

 y'=e^{ctg^{2}x}\cdot 2ctgx\cdot \left ( -\frac{1}{sin^{2}x} \right )=-2e^{ctg^{2}x\cdot \frac{ctgx}{sin^{2}x}}

 y''=-2((e^{ctg^{2}x})'\cdot \frac{ctgx}{sin^{2}x}+e^{ctg^{2}x}\cdot \left ( \frac{ctgx}{sin^{2}x} \right )')=

 =-2\left ( e^{ctg^{2}x}\cdot 2\cdot ctgx\cdot \left ( -\frac{2}{sin^{2}x} \right )\cdot \frac{ctgx}{sin^{2}x} +e^{ctg^{2}x}\cdot \frac{-\frac{1}{sin^{2}x}\cdot sin^{2}x-ctgx\cdot 2sinx\cdot cosx}{sin^{4}x}\right )=

 =-2\left ( \frac{-4e^{ctg^{2}x}\cdot ctg^{2}x-e^{ctg^{2}x}-e^{ctg^{2}x}ctgx\cdot sin2x }{sin^{4}x} \right )=

 = \frac{2e^{ctg^{2}x}}{sin^{4}x} \left ( 4ctg^{2}x+1+ctgx\cdot sin2x \right )    

Приклад

Знайти похідну другого порядку від функції заданої параметрично: x=-2sin^{2}t, \; y=2cos^{2}t

♦ Похідну другого порядку від параметрично заданої функції будемо обчислювати за формулою  y''_{xx}=\frac{y''_{tt}x'_{t}-x''_{tt}y'_{t}}{(x'_{t})^{3}} . Знайдемо всі похідні, що входять до складу формули.

y'_{t}=4cost\cdot (-sint)=-2sin(2t),

y''_{tt}=-4cos(2t) ,

 x'_{t}=-4sint\cdot cost=-2sin(2t),

x''_{tt}=-4cos(2t) .

Отже, маємо y''_{xx}=\frac{-4cos(2t)\cdot (-2sin(2t))-(-4cos(2t))\cdot(-2sin(2t)) }{(-2sin(2t))^{3}}=

 =\frac{4sin(4t)-4sin(4t)}{-8sin^{3}(2t)}=0.♦

Приклад

Знайти похідну другого порядку від функції заданої параметрично: \left\{\begin{matrix} x=sh^{2}t,\\ y=\frac{1}{ch^{2}t} \end{matrix}\right.

Формулу, яка була використана у попередньому прикладі для обчислення похідної параметрично заданої функції, можна записати у вигляді  {y}_{xx}''=\frac{\left ( {y_{x}}' \right )'_{t}}{{x}_{t}'} , де  {y_{x}}'=\frac{{y(t)}'}{{x(t)}'} . Скористаємося нею для обчислення похідної.

 {y(t)}'=(ch^{-2}t)'=-2ch^{-3}t\cdot sht=-\frac{2sht}{ch^{3}t}

 {x(t)}'=2sht\cdot cht

 {y_{x}}'=\frac{-2sht}{ch^{3}t\cdot 2sht\cdot cht}=-\frac{1}{ch^{4}t}

 {\left ({y_{x}}' \right )_{t}}'=(-ch^{-4}t)'=-(-4)ch^{-5}t\cdot sht=\frac{4sht}{ch^{5}t}

 {y_{xx}}''=\frac{4sht}{ch^{5}t\cdot 2sht\cdot cht}=\frac{2}{ch^{6}t}

Отже, маємо  {y_{xx}}''=\frac{2}{ch^{6}t}

Приклад

Швидкість прямолінійного руху тіла пропорційна квадратному кореню з пройденого шляху s. Довести, що тіло рухається під дією сталої сили.

За умовою маємо v=s'=k\sqrt{s},\; k=const . Оскільки a=s'' (механічний зміст другої похідної), то

 a = v' = (k \sqrt{s})' = k \frac{1}{2 \sqrt{s}}\cdot s' = k \frac{1}{2 \sqrt{s}}\cdot k \sqrt{s} =\frac{k^{2}}{2}.

За законом Ньютона сила F=ma . Отже,  F=\frac{mk^{2}}{2}=const.♦

Приклад

Нехай задано функцію  z=5x^{2}y-2xy^{3}+4x^{3}+3y^{2}. Визначити z'''_{x^{2}y}\; i\; z'''_{xyx} та порівняти їх. 

♦ z'_{x}= 10xy-2y^{3}+12x^{2} ;

z''_{x^2} = 10y+24x ;

 z'''_{x^{2}y}=10;

z''_{xy} =10x-6y^{2} ;

 z'''_{xyx} =10.

Бачимо, що z'''_{x^{2}y}\; i\; z'''_{xyx} рівні.♦

Приклад

Для заданої функції f(x;y)=x^{2}y^{3}+x-y визначитиd^{3}f .

Диференціал третього порядку для заданої функції будемо визначати за формулою d^{3}f=f'''_{x^{3}}dx^{3}+3f'''_{x^{2}y}dx^{2}dy+3f'''_{xy^{2}}dxdy^{2}+f'''_{y^{3}}dy^{3} . Обчислимо всі похідні та диференціали, що входять до запису формули:

 f'_{x}=2xy^{3}+1,                      f'_{y}=3x^{2}y^{2}-1 ,

f''_{x^{2}}=2y^{3} ,                                f''_{y^{2}}=6x^{2}y  ,

f'''_{x^{3}}=0 ,                                     f'''_{x^{3}}=6x^{2} ,

 f'''_{x^{2}y}=6y^{2},                            f'''_{xy^{2}}=12xy.

Отже, маємо:  d^{3}f=18y^{2}dx^{2}dy+36xydxdy^{2}+6x^{2}dy^{3}.♦