Позначки «диференціальні рівняння з відокремлюваними змінними»