Позначки «найти экстремумы функции»

Задача 6 (Екстремуми функції)

Знайти точки екстремуму функції ♦ Знайдемо похідну заданої функції . Визначимо її критичні точки, тобто ті точки де похідна дорівнює нулю, або не існує (оскільки похідна є квадратичною функцією, то вона існує на всій області визначення, а значить шукаємо ті точки, де похідна дорівнює нулю)