Позначки «обчислити границі функцій»

Задача (Обчислення наближеного значення функції)

Обчислити наближене значення функції  в точці  . ♦ Для x, близьких до xo, за значення функції в точці можна прийняти число с, яке є границею даної функції в точці. Тобто: . Тому потрібно обчислити