Позначки «обчислити інтеграл методом заміни змінної»