Позначки «обчислити значення похідної функції +в точці х0»