Позначки «опуклість + і точки перегину»

Задача 4 (Інтервали опуклості та точки перегину)

Знайти інтервали опуклості та точки перегину функції . ♦ Визначимо похідні , звідки , коли . Для  маємо , і тому функція f опукла вгору, а при  маємо , тому функція опукла вниз. Отже, точка  є точкою перегину функції, а точка  є точкою перегину графіка заданої функції.♦