Позначки «похідна функції»

Задача 2 (Друга похідна параметрично заданої функції)

Знайти похідну другого порядку від функції заданої параметрично:  ♦ Похідну другого порядку від параметрично заданої функції будемо обчислювати за формулою . Знайдемо всі похідні, що входять до складу формули.