Позначки «практичне застосування похідної»

Задача 3 (Фізична задача)

Швидкість прямолінійного руху тіла пропорційна квадратному кореню з пройденого шляху s. Довести, що тіло рухається під дією сталої сили. ♦ За умовою маємо . Оскільки  (механічний зміст другої похідної), то