Позначки «распределение вероятности случайной величины»

Задача 2 (Розподіл дискретної випадкової величини)

Задано закон розподілу дискретної випадкової величини Х:  де рk = P (X = xk), k = 1, 2, 3, 4, 5. Обчислити ймовірність того, що випадкова величина Х набуває значень: а) не більших за 1; б) від 1 до 2. Записати функцію розподілу F(x) для даної випадкової величини та побудувати її графік.