Позначки «расстояние от точки до плоскости»

Задача (Відстань до площини, напрямні косинуси вектора нормалі, об’єм тетраедра)

Обчислити відстань від початку координат до площини 2 х – 2 у + z – 30 = 0. Знайти напрямні косинуси вектора нормалі цієї площини. Знайти об’єм тетраедра, вершинами якого є початок кординат і точки перетину площини з осями координат.