Позначки «решить задачу коши»

Задача 3 (Розв’язання задачі Коші)

Розв’язати задачу Коші: y’ – ex = 0, y(0) = 2. ♦ Запишемо це рівняння у вигляді y‘ = ex. Як відомо, всі первісні неперервної  функції ех при всіх х ∈ R задаються формулою y = ∫ ex dx. Отже, загальний розв’язок даного рівняння має вигляд y = ex + C. Підставляючи в останню рівність х = …