Позначки «рівняння поверхонь»

Задача (Записати рівняння та визначити тип поверхні)

Записати рівняння поверхні, утвореної при обертанні навколо осі Oz гіперболи, що лежить у площині xOz, має центр у початку координат, дійсну вісь a = 6, e = 5/2. Визначити тип поверхні.