Позначки «рівняння регресій»

Задача 3 (Основні числові характеристики випадкових величин, коефіцієнт кореляції, рівняння прямих регресій)

Внаслідок проведення п’яти незалежних випробувань дістали п’ять пар значень випадкових величин X і Y, заданих у вигляді таблиці: