Позначки «розкласти + в ряд Тейлора + за ступенями»