Позначки «задачі»

Задача 2 (Перестановки)

Скількома спосабами можна вишикувати 7 учнів на уроці фізкультури в колону по одному? ♦ Для обчислення кількості способів потрібно знайти кількість перестановок з семи елементів: Р7 = 7! = 1·2·3·4·5·6·7 = 5040. Отже, існує 5040 способів вишикувати сім учнів на уроці фізкультури в колону по одному.♦

Задача (Внутрішній кут трикутника, довжина висоти, площа трикутника у координатній формі)

Задано трикутник АВС координатами його вершин А (10; -4; 6), В (-6; 2; 16), С (-2; -10; 10). Знайти внутрішній кут трикутника при вершині А, довжину висоти СН та обчислити його площу.