Вища математика

Операційне числення

Детальніше

Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики

Детальніше

Елементи векторного аналізу

Детальніше

Диференціальні рівняння

Детальніше

Інтегральне числення

Детальніше

Диференціальне числення

Детальніше

Ряди

Детальніше

Границя та неперервність функції

Детальніше

Криві та поверхні

Детальніше

Прямі та площини

Детальніше

Множини та координатні простори

Детальніше

Вища математика
Розв’язування задач з вищої математики.

Вища математика – це частина математики, яка включає в себе велику кількість дисціплін. Вища математика – це та частина математики, котра вивчається у ВУЗах. В школі учні вивчають курс елементарної математики. Проте теми елементарної та вищої математики частенько переплітаються.

На жаль, часто у студентів виникають проблеми з розв’язуванням контрольних, самостійних чи розрахункових робіт з вищої математики. Адже, як правило, у вузах матеріалу подають дуже багато, а на практиці закріплюють лише поверхнево.

Тому, знайшовши потрібнтй вам, розділ, керуючись прикладами і поясненнями, ви зможете розібратися з необхідним вам матеаріалом.