Границя та неперервність функції

Неперервність функції

Детальніше

Границя функції в точці

Детальніше

Границя послідовності. Експонента, логарифм, степінь, синус, косинус

Детальніше

Функції та їх класифікація

Приклад  Дано функцію  . Знайти: . ♦ Щоб обчислити значення функції в точці, необхідно відповідне значення х підставити у функцію і обчислити отриманий числовий вираз.      ♦ Приклад  Перевірити чи є тотожними функції    та . ♦ Функції є тотожними, коли виконуються умови: 1) 2) для будь-яких х ∈ D. Функція  f(x) є визначеною для будь-яких значень ...

Детальніше

3