Неперервність функції

  Задача 7 (Знаходження точок розриву та визначення їх характеру)

  Знайти точки розриву функції [latex] y=arctg\frac{1}{x} [/latex] та визначити їх характер.

  Функція невизначена в т. х = 0. Отже, це є точка розриву. Дослідимо її характер.

  [latex] \lim_{x\rightarrow 0-0}arctg\frac{1}{x}=\lim_{x\rightarrow 0-0}arctg\left(-\infty \right)=-\frac{\pi }{2}; [/latex]

  [latex] \lim_{x\rightarrow 0+0}arctg\frac{1}{x}=\lim_{x\rightarrow 0+0}arctg\left(+\infty \right)=\frac{\pi }{2} [/latex]

  Оскільки, односторонні границі існують, вони скінченні але різні, то х = 0 - точка розриву І роду.

  Читати

  Задача 6 (Визначення характеру точок розриву)

  Визначити характер точок розриву функції [latex] y=\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}} [/latex]

  Функція є невизначеною в т. х = 0. Тому дослідимо характер точки розриву х = 0.

  [latex] \lim_{x\rightarrow 0-0}\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}=\lim_{x\rightarrow 0-0}\frac{1}{1+{\frac{1}{2^\infty}}}= [/latex]

  [latex] =\lim_{x\rightarrow 0-0}\frac{1}{1+0}=1 [/latex]

  [latex] \lim_{x\rightarrow 0+0}\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}=\lim_{x\rightarrow 0+0}\frac{1}{1+2^{\infty}}=0 [/latex]

  Отже, в т. х = 0 існують ліва і права скінченні границі, вони різні, а тому х = 0 - точка розриву І роду.

  Читати

  Задача 5 (Значення функції на відрізку)

  Чи набуває функція f (x) = 2x - 5x + 7 значень 0, 100, 500  на відрізку [-3;5]?

  Задана функція є неперервною на множині всіх дійсних чисел, а отже і на відрізку [-3;5]. На кінцях цього відрізка функція набуває значень f (-3) = - 32, f (5) = 232. Значення функції 0 та 100 лежать в межах між числами -32 та 232. Тому за теоремою Больцано-Коші всередині відрізка [-3;5] знайдеться принаймні одна точка, в якій f (x)=0 та f (x)=100. Оскільки, число 500 не лежить між числами -32 та 232, то і на заданому відрізку не знайдеться такої точки, що f (x) = 500.♦

  Читати

  Задача 4 (Доведення неперервності функції за означенням)

  Довести неперервність функції [latex] f(x)=sin x [/latex] за означенням.

  За означенням, надамо значенню хо приросту Δх та знайдемо відповідний приріст функції [latex] \Delta f(x_{0})=f(x_{0}+\Delta x)-f(x_{0})[/latex]:

  [latex]\Delta f(x_{0})=sin(x_{0}+\Delta x)-sin(x_{0})=2sin\frac{\Delta x}{2}cos\frac{2x_{0}+\Delta x}{2} [/latex].

  При довільному сталому значенні хо маємо  [latex] \lim_{\Delta x\rightarrow 0}\Delta f(x_{0})=2\cdot 0\cdot cosx_{0}=0 [/latex], тобто функція неперервна за означенням мовою приростів. 

   

  Читати

  Задача 3 (Неперервність функції комплексної змінної)

  Дослідити на неперервність функцію  [latex] f(z)=\frac{\left|z \right|}{z} [/latex].

  Виділимо дійсну і уявну частину в заданій функції:

   [latex]f(z)=\frac{\sqrt{x^{2}+y^{2}}}{x+iy}=\frac{\sqrt{x^{2}+y^{2}}\left( x-iy\right)}{(x+iy)\left( x-iy\right)}= [/latex]

   [latex] \frac{\sqrt{x^{2}+y^{2}}\left( x-iy\right)}{x^{2}+y^{2}}=\frac{x-iy}{\sqrt{x^{2}+y^{2}}}=\frac{x}{\sqrt{x^{2}+y^{2}}}-i\frac{y}{\sqrt{x^{2}+y^{2}}}[/latex].

  Запишемо дану функцію у вигляді: f(z) = u (x;y) - i v(x;y). Очевидно, що функції u (x;y) та v(x;y) є неперервними на всій множині R2, окрім точки (0; 0). Тому функція f(z) є неперервною на всій множині комплексних чисел, окрім нуля. А значить точка z = 0 є точкою розриву заданої функції. ♦

  Читати

  Задача 2 (Неперервність функції двох змінних)

  Дослідити на неперервність задані функції та визначити точки або лінії їх розриву (якщо вони є):

  а)  [latex]f(x;y)=\frac{2x}{\sqrt{x^{2}+y^{2}}}[/latex];

  б)  [latex] f(x;y)=\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}-y^{2}}} [/latex].

  ♦ а) Задана функція визначена для всіх точок площини, окрім точки (0; 0). Оскільки, саме при цьому значенні знаменник функції перетворюється в нуль. В усіх інших точках площини функція є неперервною.

  б) Задана функція має розрив, коли її знаменник перетворюється в нуль. Тобто: 

  [latex]1-x^{2}-y^{2}=0 [/latex] ⇒ [latex] x^{2}+y^{2}=1[/latex].

  Остання рівність є рівнянням кола з центром у початку координат і радіусом 1. Це і є лінія розриву функції.♦

   

  Читати

  Задача 1 (Дослідження на неперервність, характер точок розриву)

  Дослідити функції на неперервність та встановити характер їх точок розриву:

  а) [latex]f(x) = \frac{\left|x-2 \right|}{x^{2}-4}[/latex];
  б) [latex] f(x) =e^{\frac{1}{x+1}}[/latex];
  в) [latex]f(x) =arctg\frac{1}{x}  [/latex].

  ♦ a) Задана функція є неперервною на всій області дійсних чисел, окрім точок, в яких знаменник перетворюється в нуль. Це точки х = -2 та х = 2.

  Точка х = -2 є точкою розриву другого роду, оскільки  [latex] \lim_{x\rightarrow -2}f(x)=\propto [/latex].

  Визначимо тепер характер розриву у точці х = 2. Для цього розкриємо модуль для всіх значень х, відмінних від -2 та 2:  [latex] f(x) = \begin{cases}
  -\frac{1}{x+2}& \text{, } x<2 , \\
  \frac{1}{x+2} & \text{, } x>2 .
  \end{cases}[/latex]

  Обчислимо ліву і праву границі в точці х = 2:

  [latex]\lim_{x\rightarrow 2-0}f(x)=\lim_{x\rightarrow 2}\frac{-1}{x+2}=-\frac{1}{4}[/latex]

  [latex] \lim_{x\rightarrow 2+0}f(x)=\lim_{x\rightarrow 2}\frac{1}{x+2}=\frac{1}{4}[/latex]

  Отже, в точці х = 2 функція має розрив першого роду (стрибковий розрив) з величиною стрибка розриву 

  [latex]h=\frac{1}{4}-(-\frac{1}{4})=\frac{1}{2} [/latex].

  б) Задана функція є неперервна на всій множині дійсних чисел, окрім точки х = - 1 (точка, яка перетворює знаменник на нуль). Значить, ця точка і буде точкою розриву функції. Знайдемо ліву та праву границі цієї функції:

  [latex]\lim_{x\rightarrow -1-0}e^{\frac{1}{x+1}}=0 [/latex]

  [latex]\lim_{x\rightarrow -1+0}e^{\frac{1}{x+1}}=+\propto [/latex].

  Отже, бачимо, що точка х = -1 є точкою розриву другого роду.

  в) Задана функція є неперервною на всій множині дійсних чисел, окрім точки х = 0. Знайдемо ліву та праву границі функції в цій точці:

  [latex]\lim_{x\rightarrow 0-0}arctg\frac{1}{x}=-\frac{\pi }{2}[/latex],

  [latex]\lim_{x\rightarrow 0+0}arctg\frac{1}{x}=\frac{\pi }{2} [/latex].

  Отже, точка х = 0 є точкою розриву першого роду, а саме стрибкового розриву.♦

   

   

  Читати