Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики

Елементи математичної статистики

Детальніше

Числові характеристики розподілів випадкових величин

Детальніше

Випадкові величини та їхні розподіли

Детальніше

Схема незалежних випробувань. Граничні теореми

Детальніше

Простір подій. Відносна частота події. Поняття ймовірності події та її властивості

Детальніше

Випадковий експеримент, простір елементарних подій, події

Детальніше

Елементи комбінаторики

Детальніше