Задача 2 (Обчислення поверхневого інтеграла другого роду)

Обчислити інтеграл    I = \int _{S}\int xcos\alpha dS , де S – зовнішня сторона півсфери х2 + y2 + z