Диференційовні функції та диференціал

Приклад

Визначити диференціали таких функцій:

а) f(x) = lnx^{2} ;

б) f(x) =(2x^{5}+3x)^{2} ;

в) f(x) =sin\sqrt{x} .

♦ Запишемо диференціали заданих функцій за формулою: df(x)=f'(x)dx .

а) f(x) = lnx^{2}=2lnx ;

 f'(x)=2\frac{1}{x}=\frac{2}{x};

 df(x)=\frac{2}{x}dx.

б) f'(x) =2(2x^{5}+3x)(10x^{4}+3)=40x^{9}+60x^{5}+12x^{5}+18x ;

df(x) = (40x^{9}+60x^{5}+12x^{5}+18x)dx

в) f'(x) =cos\sqrt{x}\cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}=\frac{cos\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} ;

 df(x)=\frac{cos\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} dx. ♦

Приклад

Знайти наближене значення функції f(x)=(2x-4)^{7}(3x-5) в точці х =1,86.

Обчислимо наближене значення функції за формулою  f(x)\approx f(x_{0})+f'(x_{0})(x-x_{0}). Для цього приймемо хо=2, тоді х – хо= 0,14. Знайдемо значення функції та значення похідної в точці хо.

f(2)=(2\cdot 2-4)^{7}(3\cdot 2-5)=0

f'(x)=7(2x-4)^{6}\cdot 3=21(2x-4)^{6}  ⇒ f'(2)=7(2\cdot 2-4)^{6}\cdot 3=21(2\cdot 2-4)^{6}=0

Підставивши знайдені значення в формулу, отримаємо :  f(1,86)\approx 0+0\cdot0,14=0

Приклад

Обчислити повний диференціал функції;

а)  f(x;y)=3x^{2}-5y^{3};

б) а) f(x;y) = sin(xy) + cos y ;

в)   f(x;y) = 2xy + ln(x^{2}y^{2}).

♦ а)  df(x;y) = f'_{x}dx+ f'_{y}dy= 6xdx-15y^{2}dy ;

б) df(x;y) = f'_{x}dx+ f'_{y}dy=

= y\cdot  cos(xy) dx + (x\cdot cos (xy)-siny) dy ;

в) df(x;y) = f'_{x}dx+ f'_{y}dy=

 = (2y+\frac{1}{x^{2}y^{2}}\cdot 2xy^{2}) dx + (2x+\frac{1}{x^{2}y^{2}}\cdot 2x^{2}y) dy=

=(2y+\frac{2}{x}) dx + (2x+\frac{2}{y}) dy .♦

Приклад

Знайти повний диференціал та частинні похідні функції  z=x^{2}y+x^{2}y,\; \; x=3u^{2}-4v,\; y=4u-3v^{2}.

Для обчислення частинних похідних скористаємося формулами: 

 \frac{\partial z}{\partial u}=\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u},

\frac{\partial z}{\partial v}=\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v} .

\frac{\partial z}{\partial x}=2xy+y^{2},\; \frac{\partial x}{\partial u}=6u

 \frac{\partial z}{\partial y}=x^{2}+2xy,\; \frac{\partial y}{\partial u}=4

\frac{\partial z}{\partial x}=2xy+y^{2},\; \frac{\partial x}{\partial v}=-4

\frac{\partial z}{\partial y}=x^{2}+2xy,\; \frac{\partial y}{\partial v}=-6v

\frac{\partial z}{\partial u}= (2xy+y^{2})\cdot 6u+(x^{2}+2xy)\cdot 4

\frac{\partial z}{\partial v}= (2xy+y^{2})\cdot 4 -(x^{2}+2xy)\cdot 6v

Для обчислення повного диференціала використаємо формулу  dz=\frac{\partial z}{\partial u}du+\frac{\partial z}{\partial v}dv.

dz=((2xy+y^{2})\cdot 6u+(x^{2}+2xy)\cdot 4)du+

+((2xy+y^{2})\cdot 4 -(x^{2}+2xy)\cdot 6v)dv

Приклад

Обчислити диференціал функції, заданої неявно x\cdot lny+xy^{2}=0 .

♦ Для обчислення диференціала неявно заданої функції скористаємося формулою  f'(x)=-\frac{F'_{x}(x;y)}{F'_{y}(x;y)}.

 F'_{x}(x;y)=lny+y^{2} ,

F'_{y}(x;y)= \frac{1}{y}+2xy  ,

f'(x)=-\frac{lny+y^{2}}{\frac{1}{y}+2xy}=-\frac{lny+y^{2}}{\frac{1+2xy^{2}}{y}}=-\frac{y\cdot lny+y^{3}}{1+2xy^{2}} .♦

Приклад

Задано функцію  z=e^{3x^{2}-2y^{2}-xy} . Знайти  \frac{\partial z}{\partial x},\; \frac{\partial z}{\partial y} .

♦ Щоб знайти похідну по змінній х, змунну у приймаємо за сталу і шукаємо похідну від складеної функції:

 \frac{\partial z}{\partial x}=e^{3x^{2}-2y^{2}-xy}\cdot \left(3x^{2}-2y^{2}-xy \right)'_{x}=

 =e^{3x^{2}-2y^{2}-xy}\cdot \left(6x-y) \right)  .

Аналогічно, щоб знайти похідну по у, змінну х приймаємо за сталу:

  \frac{\partial z}{\partial y}=e^{3x^{2}-2y^{2}-xy}\cdot \left(3x^{2}-2y^{2}-xy \right)'_{y}=

 = e^{3x^{2}-2y^{2}-xy}\cdot\left(-4y-x \right)  .♦

Приклад

Знайти повний диференціал функції z = yxy

♦  df(x;y)=f_{x}'(x;y)dx+f_{y}'(x;y)dy

  f_{x}'(x;y)=y\cdot y\cdot x^{y-1}=y^{2}\cdot x^{y-1}

 f_{y}'(x;y)=1\cdot x^{y}+y\cdot x^{y}\cdot lnx=

  =x^{y}\left(1+ylnx \right)

  df(x;y)=y^{2}x^{y-1}dx+x^{y}\left(1+lnx \right)dy .♦