Випадковий експеримент, простір елементарних подій, події

Приклад

Вийшовши з дому, чоловік зустрів перехожого. Подія А полягає у тому, він зустрів знайомого, подія В – у тому, що зустрічний має світле волосся. Описати події  A+B, \; AB,\; \bar{A}B, \; \bar{A}\bar{B},\; \bar{A+B},\; \bar{A}+\bar{B}, \; \bar{AB} , A \ B .

♦ Подія А + В полягає в тому, що чоловік зустріне перехожого зі світлим волоссям або знайомого. 

Подія АВ полягатиме втому, що чоловік зустріне знайомого зі світлим волоссям.

Подія А\В полягатиме в тому, що чоловік зустріне знайомого але не зі світлим, а з темним волоссям.

Подія  \bar{A}B полягатиме в тому, що чоловік зустріне незнайомця зі світлим волоссям.

Подія   \bar{A}\bar{B} полягатиме в тому, що чоловік зустріне незнайомця з темним волоссям.

Подія   \bar{A+B} полягає в тому, що чоловік зустріне незнайому людину, яка має темне волосся. Отже,  \bar{A}\bar{B} = \bar{A+B} .

Події  \bar{A}+\bar{B}, \; \bar{AB} полягають у тому, що чоловік зустріне або незнайому йому людину, або знайому людину, що має темне волосся. Тобто  \bar{A}+\bar{B} = \bar{AB} .♦

Приклад

Стрілець виконує три постріли по мішені. Нехай подія Аі , і = 1, 2, 3, полягає в тому, що стрілець влучає в мішень при і – ому пострілі. Записати у вигляді суми, різниці та добутку подій Аі  такі події: В – три влучення, С – один промах, D – принаймні один промах, F – не більше одного промаху. Встановити співвідношення між цими подіями.

♦ Подія В відбувається тоді, коли стрілець влучає в ціль при кожному пострілі. Тому В = А1 А2 А3

Подія С відбувається тоді, коли стрілець влучає в мішень двічі. Оскільки  \bar{A_{i}} – промах при і – му пострілі, то  C=A_{1}A_{2}\bar{A_{3}}+A_{1}\bar{A_{2}}A_{3}+\bar{A_{1}}A_{2}A_{3} .

Подія D полягає в тому, що стрілець промахується або один раз, або двічі, або тричі. Отже,  D=A_{1}A_{2}\bar{A_{3}}+A_{1}\bar{A_{2}}A_{3}+\bar{A_{1}}A_{2}A_{3}+A_{1}\bar{A_{2}}\bar{A_{3}}+

 +\bar{A_{1}}A_{2}\bar{A_{3}}+\bar{A_{1}}\bar{A_{2}}A_{3}+\bar{A_{1}}\bar{A_{2}}\bar{A_{3}} .

Подія F відбувається тоді, коли стрілець влучає або тричі, або двічі, тобто   F=A_{1}A_{2}A_{3}+A_{1}A_{2}\bar{A_{3}}+A_{1}\bar{A_{2}}A_{3}+\bar{A_{1}}A_{2}A_{3}.

Оскільки C ⊂ D, то подія С спричинює подію D.

Аналогічно визначаємо, що подія В спричинює подію F. Неважко помітити, що  D+F=\Omega ,\; DF=C,\; D+C=F,\; BC=\oslash ,\;   D=\bar{B}, \; C+D=D,\; CD=C .♦

Приклад

Навести приклади випадкових експериментів

♦ Випадковими експериментами є:

а) однократне підкидання монети і фіксування грані, яка буде верхньою після падіння;

б) однократне підкидання грального шестигранного кубика та фіксування числа очок, що випали;

в) двократне підкидання грального кубика і фіксування суми очок, що випали;

г) стріляння у круглу мішень радіуса 1 і вимірювання відстані від точки влучання до центра мішені.♦

Приклад

Експеримент полягає в однократному підкиданні грального кубика. Подія А = {1, 3, 5} полягає у випаданні на кубику непарного числа, подія B = {2, 4, 6} полягає у випаданні на кубику парного числа. Знайти суму подій А та В.

♦ Сумою подій А та В є вірогідна подія Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, яка полягає у випаданні  або парного числа, або непарного, тобто одного з чисел, що є на гранях грального кубика.♦

Приклад

Експеримент полягає в однократному підкиданні грального кубика. Подія А = {1, 3, 5} полягає у випаданні на кубику непарного числа, подія B = {2, 4, 6} полягає у випаданні на кубику парного числа. Знайти добуток подій А та В.

♦ Добутком подій А та В є неможлива подія, оскільки події А та В не можуть відбутися одночасно, тобто вони є несумісними. ♦