Границя послідовності. Експонента, логарифм, степінь, синус, косинус

Приклад

Обчислити границі:

а) \lim_{n\rightarrow \propto }\frac{\left(n+2 \right)(n-3)(n+4)}{3n^{3}-2n^{2}+5n-7} ;

б) \lim_{n\rightarrow \propto }\frac{7n}{14n^{2}+3} ;

в)  \lim_{n\rightarrow \propto }\frac{18n^{3}}{9n+13} .

♦ a) Поділимо чисельник і знаменник на n3 :

\lim_{n\rightarrow \propto }\frac{\left(1+\frac{2}{n} \right)(1-\frac{3}{n})(1+\frac{4}{n})}{3-\frac{2}{n}+\frac{5}{n^{2}} -\frac{7}{n^{3}}}.

Оскільки,

\frac{2}{n}\rightarrow 0,\; \frac{3}{n}\rightarrow 0,\; \frac{4}{n}\rightarrow 0,\; \frac{5}{n^{2}}\rightarrow 0,\; \frac{7}{n^{3}}\rightarrow 0 , то \lim_{n\rightarrow \propto }\frac{1\cdot 1\cdot 1}{3}=\frac{1}{3}.

б)  \lim_{n\rightarrow \propto }\frac{7n}{14n^{2}+3}= \lim_{n\rightarrow \propto }\frac{\frac{7}{n}}{14+\frac{3}{n^{2}}}=\frac{0}{14}=0 .

в) \lim_{n\rightarrow \propto }\frac{18n^{3}}{9n+13}=\lim_{n\rightarrow \propto }\frac{18}{\frac{9}{n^{2}}+\frac{13}{n^{3}}}=\frac{18}{0}=\propto . ♦

Приклад

Перевірити чи є збіжними послідовності:

а)  a_{n}=\frac{3n}{3n+5} ,                         б)  x_{n}=\frac{5}{n+1}\cdot sin\frac{\pi n}{2}.

♦ а)  a_{n}=\frac{(3n+5)-5}{3n+5}=1-\frac{5}{3n+5},\; \frac{5}{3n+5}\rightarrow 0\Rightarrow a_{n}\rightarrow 1. Отже, послідовність збігається до 1.

б) Дана послідовність є добутком нескінченно малої   \left(\frac{5}{n+1} \right) , (оскільки  \frac{5}{n+1}\rightarrow 0 ) і обмеженої послідовності  \left(sin\frac{\pi n}{2} \right) ( оскільки   \left| sin\frac{\pi n}{2}\right|\leq 1 ). Отже, послідовність (хn) є добутком нескінченно малої та обмеженої, а значить є нескінченно малою, а отже збіжною, Тобто збігається до нуля. ♦

Приклад

Перевірити зростаючою чи спадною є послідовність 

x_{n}=\frac{2n+1}{3n+4}.

Запишемо n+1 член послідовності та знайдемо різницю  x_{n+1}-x_{n}.

 x_{n+1}=\frac{2(n+1)+1}{3(n+1)+4}=\frac{2n+2+1}{3n+3+4}=\frac{2n+3}{3n+7},

x_{n+1}=\frac{2(n+1)+1}{3(n+1)+4}=\frac{2n+2+1}{3n+3+4}=\frac{2n+3}{3n+7},

x_{n+1}-x_{n}=\frac{2n+3}{3n+7}-\frac{2n+1}{3n+4}=\frac{6n+9n+8n+12-6n-14n-3n-7}{(3n+7)(3n+4)}=

= \frac{5}{(3n+7)(3n+4)}>0, \; n\in N\; \Rightarrow x_{n+1}-x_{n}>0\Rightarrow послідовність є зростаючою.♦

Приклад

Записати загальний член послідовності за першими заданими її членами: 

а)  \frac{1}{2},\; \frac{2}{3},\; \frac{3}{4},\; \frac{4}{5};

б)  1,\; \frac{9}{5},\; 3,\; \frac{81}{17}.

а) Бачимо, що в чисельниках дробів записані числа, що дорівнюють порядковому номеру члена послідовності. В знаменнику записані числа на одиницю більші за числа в чисельнику. Тому загальний член послідовності можемо записати у вигляді:

 x_{n}=\frac{n}{n+1}..

б) Перепишемо задані члени послідовності у вигляді:

1=\frac{3}{3}=\frac{3^{1}}{2^{1}+1},

 \frac{9}{5}=\frac{9}{4+1}=\frac{3^{2}}{2^{2}+1},

3=\frac{27}{9}=\frac{27}{8+1}=\frac{3^{3}}{2^{3}+1},

 \frac{81}{17}=\frac{81}{16+1}=\frac{3^{4}}{2^{4}+1},

Тобто, перші чотири члени послідовності мають вигляд:

 \frac{3^{1}}{2^{1}+1}, \frac{3^{2}}{2^{2}+1}, \frac{3^{3}}{2^{3}+1}, \frac{3^{4}}{2^{4}+1}.

Бачимо, що показники степенів у чисельнику та знаменнику відповідають порядковому номеру члена послідовності, а тому загальний член цієї послідовності матиме вигляд:

x_{n}=\frac{3^{n}}{2^{n}+1}.  ♦

Приклад

Записати перших чотири члени послідовності, якщо: 

а)  x_{n}=\frac{3n}{n!}

б)  x_{n}=\frac{2^{n}}{sin\frac{\pi n}{2}+2}

в)  z_{n}=2i^{n}+3

г) x_{n}=\begin{cases} \frac{5+n}{1-n}, & \text{ } n= 2k, k\in Z \\ \frac{n}{7+3n} & \text{ } n= 2k+1, k\in Z \end{cases}

Підставляючи в кожну послідовність по черзі значень n = 1, 2, 3, 4, отримаємо:

а)  x_{1}=\frac{3}{1}=3,\; x_{2}=\frac{3\cdot 2}{2!}=\frac{6}{1\cdot 2}=3,\;

x_{3}=\frac{3\cdot 3}{3!}=\frac{9}{1\cdot 2\cdot 3}=\frac{3}{2},\; x_{4}=\frac{3\cdot 4}{4!}=\frac{12}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4}=\frac{1}{2} .

б) x_{1}=\frac{2^{1}}{sin\frac{\pi }{2}+2}=\frac{2}{3},\; x_{2}=\frac{2^{2}}{sin\frac{2\pi }{2}+2}=\frac{4}{2}=2,\;

 x_{3}=\frac{2^{3}}{sin\frac{3\pi }{2}+2}=\frac{8}{1}=8,\; x_{4}=\frac{2^{4}}{sin\frac{4\pi}{2}+2}=\frac{16}{2}=8.

в)  z_{1}=2i^{1}+3=2i+3,\; z_{2}=2i^{2}+3=2\cdot (-1)+3=1,\; .

z_{3}=2i^{3}+3=2\cdot (-i)+3=-2i+3,\; z_{4}=2i^{4}+3=2\cdot 1+3=2+3=5 .

г) x_{1}=\frac{1}{7+3}=0.1,\; x_{2}=\frac{5+2}{1-2}=-7,\;

x_{3}=\frac{3}{7+9}=\frac{3}{16},\; x_{4}=\frac{5+4}{1-4}=-3.  ♦